Bad Boys For Life 2020 HDRip AAC WEB-DL movie download torrent

Clean torrent Bad Boys For Life 2020

Torrent was downloaded from ProstyleX

For more unique things, let’s visit

Great

Photo: Boys for Life 2020 NEW 720p HD-TS x264 HQ-CPG

: 1 57 min

Photo: Gio

: Matroska

Video: 3407 kb / s

Video

Video: AVC

Feature:

: Pisces 1272 600

Chapter: (30000/1001) FPS

Sound

Audio: MPEG 3 sound column

: Method 2

Sample: kHz

: 320 kb / s

Bad Boys For Life (2020) V2 720p HDTS HQ smooth multi-tone

Screen:

Bad Boys For Life 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *